ÅTER TILL IDÉER
(Textiforms hemsida)

 
Halton CLL baffel Kylbaffel med egenkonvektion, CLL.

Halton lanserar ny egenkonvektionsbaffel för kylning, CLL
Haltons nya egenkonvektionsbaffel för kylning, CLL, kyler och reglerar rumstemperaturen. Sval luft cirkulerar med låg hastighet utan drag. Enheten monteras frihängande eller integrerad i taket.

CLL kan installeras i alla lokaler med höga krav på kylning, t ex kontor, konferensutrymmen och hotell. Den är särskilt anpassad för lokaler där en del av temperaturregleringen sker separat med hjälp av ventilationen. CLL-baffeln absorberar överskottet av värme, både genom strålningsabsorption och konvektion.

Kyleffekten skapas när den uppvärmda luften passerar baffelns vattenkylda ytor. Systemet är delvis självjusterande. Det styrs med hjälp av rumstermostaten och ventiler som reglerar vattenflödet.

CLL är vitlackerad och tillverkad av strängpressad aluminium med vattenrör av koppar. Enheten är hygienisk, lätt att göra ren och miljövänlig. Samtliga komponenter är anpassade för återanvändning. CLL finns i flera storlekar.

Mer information finns på www.halton.se

Fakta om Halton:
Halton utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system inom luftbehandling.
Företaget förbättrar inomhusklimatet i offentliga lokaler, bostadsfastigheter och på
arbetsplatser.