Mässan SAE Congress 3 - 6 mars 2003, Detroit
OPCONs monter
OPCON-gruppens monter med företagen Autorotor,
Laminova, SEM och REAC. Företagen tillverkar
fordonstillbehör, t ex kompressorer, värmeväxlare,
tändsystem och solenoider.
Till första sid